รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559

  ปริญญาโทสายช่าง วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม กพ. รับรองหลักสูตร เปิดรับสมัครนักศึกษารุ่นที่ 6 แล้ว ผู้สนใจสามารถสมัครเรียนได้ทางระบบอินเตอร์เน็ท ตามลิงก์นี้ http://web2020.ubru.ac.th/Default_07.aspx ขยายเวลารับสมัครถึง 17 มิถุนายน พ.ศ.2559 หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รายละเอียดเพิ่มเติมดูที่ http://www.graduate.ubru.ac.th/index.php?menu=news&id=87 สอบถามรายละเอียด โทร (+66) 099 0696889

Share