รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

  ปริญญาโทสายช่าง วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม กพ. รับรองหลักสูตร เปิดรับสมัครนักศึกษารุ่นที่ 7 แล้ว ผู้สนใจสามารถสมัครเรียนได้ทางระบบอินเตอร์เน็ท ตามลิงก์นี้ http://ent2020.ubru.ac.th/frmApplyReport2018_1.aspxhttp://web2020.ubru.ac.th/Default_07.aspx ขยายเวลารับสมัครถึง 20 พฤษภาคม พ.ศ.2561 หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รายละเอียดเพิ่มเติมดูที่ http://ent2020.ubru.ac.th/techno_eng61.pdfhttp://ent2020.ubru.ac.th/Default.aspxhttpผ://www.graduate.ubru.ac.th/index.php?menu=news&id=87 สอบถามรายละเอียด โทร (+66) 099 0696889 (อาจารย์นัท)

Share