รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

ปริญญาโทสายช่างวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมกพ. รับรองหลักสูตร เปิดรับสมัครนักศึกษารุ่นที่ 9 แล้ว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผู้สนใจสามารถสมัครเรียนได้ทางระบบอินเตอร์เน็ท ตามลิงก์นี้ http://ent2020.ubru.ac.th/Default.aspx สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 16 มิถุนายน พ.ศ.2562 หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สอบถามรายละเอียด โทร (+66) 099 0696889 (อาจารย์นัท)

Share