รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565

ปริญญาโทสายช่าง
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม

เปิดรับสมัครนักศึกษารุ่นที่ 10 แล้ว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)

ผู้สนใจสามารถสมัครเรียนได้ทางระบบอินเตอร์เน็ท ตามลิงก์นี้
https://adm-graduate.ubru.ac.th

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 12 มิถุนายน พ.ศ.2565

หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

สอบถามรายละเอียด โทร (+66) 099 0696889 (อาจารย์นัท)

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *