รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

ปริญญาโทสายช่าง
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม
กพ. รับรองหลักสูตร

เปิดรับสมัครนักศึกษารุ่นที่ 9 แล้ว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

ผู้สนใจสามารถสมัครเรียนได้ทางระบบอินเตอร์เน็ท ตามลิงก์นี้
http://ent2020.ubru.ac.th/Default.aspx

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 16 มิถุนายน พ.ศ.2562

หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

สอบถามรายละเอียด โทร (+66) 099 0696889 (อาจารย์นัท)

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *